Copyright

Aansprakelijkheid

Claire Dries besteedt grote zorg aan de inhoud van de website en streeft ernaar om deze informatie zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Toch kan het gebeuren dat gegevens veranderen zonder dat Claire Dries  hiervan op de hoogte is. Claire Dries kan bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden, indien de geboden informatie niet juist blijkt te zijn.

Copywriting

Alle teksten, documenten en beelden zoals gebruikt op de website zijn eigendom van Claire Dries . Het is niet toegestaan om gegevens van deze sites gedeeltelijk of volledig te reproduceren of te publiceren. Het gebruiken van informatie van deze website, zonder voorafgaande toestemming, voor wat voor doeleinden dan ook, is strafbaar.

Privacyverklaring

De persoonsgegevens die via de Claire Dries website worden verzameld, worden enkel gebruikt voor het toezenden van informatie en activiteiten. Deze gegevens worden niet meegedeeld aan derden. Claire Dries is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid ervan.

Cookies

De website van Claire Dries  maakt gebruik van 'cookies' om informatie over o.a. uw browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, en het gebruik van onze websites in kaart te brengen. 'Cookies' helpen ons om onze websites te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. De verkregen informatie zal niet buiten de Claire Dries website gebruikt worden.